E-commerce chat – bądź bliżej klienta

Klient jest coraz bardziej wymagający, ma coraz większe oczekiwania i nie zadowala się już jedynie unikatową ofertą i korzystnie niskimi cenami. Dzisiaj klienci zwracają szczególną uwagę na to, w jaki sposób się do nich podchodzi, jak zostali obsłużeni i jak dużo sprzedawca dla nich zrobił.

W e-commerce potrzebna jest zatem kreatywność, aby przeskoczyć wszystkie bariery, które dzielą klienta i sprzedawcę. NGchat przybliża nas do użytkowników naszej strony o kilka dużych kroków. Możliwość wejścia z nim w interakcję umożliwia nam zbudowanie stabilnego mostu, który spowoduje, że więcej będzie nas z klientami łączyć niż dzielić.

Trójkąt satysfakcji klienta

Satysfakcja klienta powinna stać na szczycie celów, do jakich dąży każdy przedsiębiorca. To klient jest najważniejszy i jego potrzeby, a naszym zadaniem i obowiązkiem jest je zaspokoić.
Satysfakcja klienta zależy od jakości kontaktu w trzech obszarach:

  • psychologicznym: jest to relacja klienta z osobą go obsługująca. Tutaj istotną kwestią jest to, w jaki sposób sprzedawca traktuje klienta. Zatem do najważniejszych cech, na jakie zwraca się uwagę w przypadku obsługi to: życzliwość, uprzejmość, autentyczność, szacunek i zrozumienie. Wykorzystując NGChat pokazujemy klientowi, że jest dla nas kimś ważnym, okazujemy zainteresowanie jego osobą, co daje mu poczucie bezpieczeństwa, a nam pozwala na budowanie stałych i trwałych relacji
  • proceduralnym: w tym przypadku na pierwszy …czytaj więcej