Jak nowe technologie zmieniają biznes

Cyfrowy egalitaryzm i jego skutki, to jedno z pojęć omawianych w książce napisanej przez dziennikarza i publicystę Krzysztofa Ratnicyn „Jak nowe technologie zmieniają biznes”.

Celem książki jest uświadomienie przedsiębiorcom działającym na szybko zmieniającym się rynku, jaki wpływ mają nowe technologie na biznes, jak podejmowane próby znalezienia miejsca przedsiębiorstwa w zmieniającym się otoczeniu technologicznym wpływają na podejmowanie decyzji strategicznych dla przedsiębiorstw.

Książka opisuje różne podejścia przedsiębiorców, właścicieli, do radykalnych zmian w zakresie technologii cyfrowej. Opisując obecną sytuację, autor podkreśla brak skłonności do radykalnych zmian osób zarządzających firmami, a wobec cyfryzacji pozostawanie antagonistami. Firmy stronią od działań marketingowych w internecie tracąc kontakt z klientem, który bez najnowszych technologii często nie potrafi już funkcjonować.

Do opisywanej grupy digital natives należą dzisiaj nie tylko klienci, ale również obecni pracownicy. Dorastanie w otoczeniu kultury cyfrowej ma ogromny wpływ na poszukiwania produktów, usług czy też pracy u przyszłych pracodawców. Najmłodsze pokolenie, nazywane „Z”, to potencjalni pracownicy, poszukujący takich miejsc pracy, gdzie oprócz wykonywania obowiązków mogą również spędzać miło czas i mieć stały kontakt z organizacją, utożsamiać się z nią również w zakresie komunikacji cyfrowej z klientami.

Rynek pracy to zmiana pokoleniowa, oczekująca cyfrowych zmian.

Poruszany w książce „Jak nowe technologie zmieniają biznes” temat handlu elektronicznego (e-commerce) pokazuje jak mocno zmienił się …czytaj więcej