Wysyłka newsletterów do klientów w USA – regulacje prawne dot. e-mail marketingu

wysyłka newsletterów do klientów w USA

Dowiedz się co musisz wiedzieć jeśli interesuje Cię wysyłka newsletterów do klientów w USA i czym różnią się regulacje prawne w porównaniu do Polski.

E-mail uznawany jest obecnie za jedną z najczęściej wykorzystywanych oraz najskuteczniejszych form prowadzenia działalności marketingowej. Jest to niezwykle szybka i łatwa do rozpoczęcia forma reklamy, a dzisiejsze narzędzia marketingu e-mailowego ułatwiają jego prowadzenie na różnych poziomach i w różnych formach.

Email marketing jest przez to poddawany na całym świecie regulacjom prawnym, mającym chronić – głównie osoby prywatne – przed zalewem niechcianych wiadomości.

Europa oraz Stany Zjednoczone Ameryki różnią się pod względem regulacji dotyczących e-mail marketingu.

Wszędzie zasadniczo dozwolone jest przesyłanie materiałów reklamowych lub innych (np. w postaci newsletterów), gdy odbiorca wyraził na to zgodę, więc w tym zakresie sprawa jest dość oczywista. Natomiast w Europie, szczególnie w krajach Unii Europejskiej, wysyłanie niezamówionej informacji handlowej jest prawnie zakazane.

Definicje zawarte w przepisach prawa europejskiego i prawa polskiego zawężają pojęcie „spamu” do niezamówionych informacji handlowych skierowanych do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Trzeba też pamiętać, iż za informację handlową uznawana jest w tym przypadku każda informacja przeznaczona do promowania towarów, usług lub wizerunku. Konsumentowi, którego interes został naruszony przysługuje możliwość żądania m.in: zaniechania …czytaj więcej